چهار شنبه، 1382/09/5 برنامه عمومی

چهار شنبه، 1382/09/5 برنامه عمومی رصد مریخ در رصدخانه زعفرانیه برگزار می شود . ساعت 8 تا 12 شب . برای اطلاعات بیشتر با شماره 2706167 رصد خانه زعفرانیه تماس حاصل کنید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *