در ادامه مطالبی که

در ادامه مطالبی که از کتاب ایران 1427 می خواندم به موضوعی رسیدم که زمانی برای یکی از دوستان توضیح دادم … اما گویا مثل همبشه نتوانستم منظورم را درست بیان کنم … و بیچاره سردرگم شد ! وقتی این کتاب را خواندم متوجه شدم که دکتر منصوری چه راحت همان موضوع را در مورد مدیریت بیان کرده است . از این کتاب نقل قول می کنم و مطمئنم که تعمیم آن به مسائل اجتماعی کار دشواری نیست .
” در حرکت هیچ چیزمتحرک ار جمله پدیده های اجتماعی و چرخ جامعه ، نمی توان بدون هزینه کردن نیرو تغییر حاصل کرد.
اگر چرخی در جامعه به حرکت در آمد ، به صلاح جامعه نیست که آن را متوقف کند ، اگر هم صلاح را در گردش آن به طریق دیگری می بینیم باید این کار را به مرور انجام دهیم … تغییر مسیر در طول زمان ، انرژی کمتری می برد و کمتر در جامعه شکننده است. تا تغییر سریع یا توقف آن . ”
در ادامه دکتر منصوری گوشزد می کتد که تغییر سریع باعث هدر رفتن منابع و کاهش بهره وری می شود … و من معتقدم درمسائل اجتماعی و مخصوصا در مورد اعتقادات حاکم بر یک جامعه هم باید تغییرات با آرامش و به آرامی صورت بگیرد … در غیر این صورت همینی می شود که همگی داریم در کمال تاسف در جامعه مان تجربه می کنیم ، دو مشکل اساسی به وجود می آید :
1- مسائل تفکیک نمی شوند ، خوب و بد دیگر معنایی ندارد !!! همه چیز زشت می شود !!! از همه چیزهای وابسته به آن هم بدمان می آید ، دیگر از نظرمان امکان ندارد در ان زمینه هم موضوعی درست پیدا شود !
2- آدم بین زمین و آسمان می ماند ! این بعنی شوک فرهنگی !کلی نیروی مفید هدر می رود ، آدم ها این وسط تلف می شوند ، وقتی حس می کنند که انچه نسل گذشته به آنها ارائه کرده سراسر اشتباه است … و نمی توانند درک کنند که اشتباه دقیقا ار کجاست .. بعنی بهشان زمان داده نمی شود که بفهمند … فقط در گوششان هی می خوانیم که اشتباه است آی ملت !!! اشتباه است !!! آن موقع به اولین چیزی که از اطراف بهشان ارائه می شود روی می آورند … که اکثر اوقات به افراط کشیده می شود … کاری که پشت آن تفکر نباشد ، اگاهی نباشد ؛ خیلی سریع منحرف می شود …. خیلی سریع … عادت داریم همه چیز را از نو بسازیم ، قبلی ها را کاملا دور می ریزیم درست یا نادرست !!!! همه چیز از نو !
این بار خوب توضیح دادم ؟؟؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *