رحمی کنید!

بالاخره تمام شد! خوب شد یا بد؟! نمی‌دانم! چه کسی می‌تواند بداند؟ حس خوبی دارم یا بد؟ باز هم نمی‌دانم! از طرفی از تمام شدن‌اش خوش‌حال‌ام از طرف دیگر می‌دانم که کلی کار عقب‌افتاده دارم که جایی برای خوش‌حالی باقی نمی‌گذارند.

در طی دو سه روز آینده باید دو مقاله تحویل بدهم، پای آب‌رو در میان است! اگر انجام‌اش ندهم تنها اتفاقی که می‌افتد این است که آب‌روی‌ام پیش یکی از عزیزترین معلم‌های‌ام می‌رود و چه چیزی بدتر از این؟!

من همیشه جوگیر می‌شوم!‌ یکی نیست بگوید وسط ترم به این شلوغی دیگر چرا این یکی را قبول کردی؟!البته دلیل‌اش واضح است!‌ تنوع‌طلبی من و این‌که همیشه دوست داشته‌ام این مدل کارها را انجام بدهم و به طور مشخص‌تر این مورد جزو اهداف‌ام بوده است. به علاوه Caseهای جذاب همیشه من را از راه به در می‌کنند! پس آی اطرافیان من! به من بی‌چاره رحمی کنید و تا مدتی من را از پیش‌نهاد مشارکت در فعالیت علمی یا غیرعلمی‌تان محروم کنید! می‌توانید مطمئن باشید که با مطرح کردن‌اش پاسخ مثبت خواهید شنید، پاسخ مثبتی که من را بیش از پیش در مرداب کارهایی که باید به سامان برسانم فرو می‌برد، رحمی کنید!

2 thoughts on “رحمی کنید!

  1. مطمئن‌ام که خوب بوده. (: به هر حال هم‌چنان آرزو می‌کنم خوب شود نتیجه‌اش.

    جوگیر شدن هم مشکلی است که راه ساده‌ای برای خلاصی از آن وجود ندارد. گرچه من جدیدا فکر کرده‌ام که آدم اگر از الگوریتم‌های greedy استفاده کند مشکل‌اش تا حدی حل شود: کاری را بکن که در حال حاضر به‌ترین است. اضافه‌کردن برنامه‌ای به برنامه‌های فعلی‌ات (وقتی سرت شلوغ است) ممکن است در آینده خیلی خوب باشد (چون کارهای بیش‌تری کرده‌ای) اما در زمان حال به‌ترین کار نیست. الگوریتم greedyام در این شرایط می‌گوید سراغ‌اش نرو.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *