یک مسافرت چند روزه!

دوستان، رفقا! نمی‌گویم حلال‌ام کنید! فقط نفرین نکنید ما از این مسافرت جان سالم به در ببریم!

5 thoughts on “یک مسافرت چند روزه!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *