در وصف خوب خوابیدن

با خودم قرار گذاشته‌ام که پیش از خوابیدن حتما چند دقیقه‌ای مطالعه کنم. هم حس کتاب‌خوانی‌ام ارضاء می‌شود و هم خوب به‌تر خوابم می‌برد!

حالا یکی نیست به‌ام بگوید مگر پیش‌تر از این‌ها بد خوابم می‌برد که الان بخواهم به‌تر خوابم ببرد!
خوب خوابیدن هم بد دردی است ها، یک ماهی است فقط یک پاراگراف جلو رفته‌ام …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *