کودک‌محوری!

همیشه به خودم می‌گویم خوش‌به‌حال افرادی که دوران کودکی‌شان را در کانادا گذرانده‌اند … این‌جا فقط باید بچه باشی و از این همه برنامه‌ی متنوع لذت ببری. هر روز که از محوطه‌ی دانش‌گاه‌مان رد می‌شوم و بچه‌های دبستانی – دبیرستانی را می‌بینم که برای Camping آمده‌اند، از خودم می‌پرسم چند درصد این کودکان از هم‌اکنون آرزوی ورود به دانشگاه را دارند؟

گاهی فکر می‌کنم به‌ترین جای دنیا برای بچه‌دار شدن کاناداست …