آنتالیا.1

این هم تعدادی از عکس‌هایی که من با handycam گرفته‌ام

آرام‌گاه مولانا در قونیه:‌

آرام‌گاه مولانا در قونیه

آرام‌گاه مولانا در قونیه

تصویر خورشید گرفته از میان سوراخ‌های یک کاغذ:

تصویر خورشید گرفته

تصویر خورشید گرفته از میان انگشتان رصدگران گروه:

تصویر خورشید گرفته

تصویر خورشید گرفته از فایندر تلسکوپ:

تصویر خورشید گرفته

آب‌شار شلاله:‌

آب‌شار شلاله

بقایای بیزانس در شهر تاریخی سیده:

سیده

سیده

پیش‌درآمدی بر سفر لنیوم به آنتالیا

من برگشتم!

سفر چطوز بود؟! عالی! نه این‌که سختی نداشته باشد، اما خیلی خوش گذشت! جای همه‌ي شما خالی و البته جای برخی از شماها خالی‌تر!

این نخستین گرفت‌ کلی‌‌ای بود که می دیدم، صحنه‌ای که هیچ‌گاه فراموش‌اش نخواهم کرد. بی‌همتا بود …